• Dane osobowe będą przetwarzane są w celu obsługi zamówień, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych oraz ewentualnie obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, a w przypadku wyrażenia takiej woli, w celu rejestracji konta Klienta.
  • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b), c) oraz f) RODO.
  • Administratorem danych jest Kaworama Aleksandra Wikierska, ul. Ochla-Dębowa 14, 66-006 Zielona Góra. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sklep@kaworama.pl lub zadzwoń pod numer tel. 791 051 555.
  • Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat (dane dotyczące zamówień), 6 lat (dane rozliczeniowe), do usunięcia konta (dane przetwarzane w celu założenia konta). Z tym zastrzeżeniem, że administrator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego usunięcia konta.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek złożenia zamówienia lub założenia konta w sklepie internetowym, w przypadku wyrażenia takiej woli.
  • Odbiorcą danych osobowych będzie hostingodawca strony internetowej, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawcy usług przewozowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych i bankowych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.